Certifieringsguide Vapenskåp

I folkmun används oftast begreppet kassaskåp för allt från ett enkelt litet tunnplåtsskåp upp till värdeskåp av en högre grade. 

 

Vapenskåp är per definition ett Säkerhetsskåp, alla skåp på franzjagervapenskap.se är godkända och certifierade enligt SSF 3492 utgåva 1, se certifikat här.

 

Ett säkerhetsskåp är alltid klassat, dvs tillverkat efter vissa normer, tex. får inte lås vara manipulerbara eller dyrkbara. Skåpen ska klara av att stå emot olika typer av fysiskt våld under en angiven tid. I vårt sortiment finns olika modeller av skåp anpassade för olika typer av förvaring. Säkerhetsskåpen har inget brandskydd/brandklassning men det finns brandboxar som tillbehör. Våra säkerhetsskåp är godkända av SSF och certifierade av SBSC enligt SSF3492 utgåva 1 (nr. 19-565).

Vi erbjuder vapenskåp med inredning för vapen eller med inredning för kombinerad förvaring. I sortimentet av vapenskåp finns många olika storlekar, från förvaring av pistoler/ammunition upp till en kapacitet på 20 vapen. Till vapenskåpen finns även flertalet tillbehör så som brandbox och elkodlås. Våra vapenskåp har klassningen SSF 3492 vilket är vad polismyndigheten kräver för vapenförvaring.

En del av Profsafe hvarigenom äkthet är otvifelaktig.